Cennet Nedir? Cennet Nasıl Bir Yerdir? | Forum Mobilya Takımları

Sorun Cevaplayalım

Merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlıyoruz.

Çözümlenmiş Sorunlar

Kolay çözüm yolları ve anlatımları.

Destek Ekibimiz Sizlerle

+90 322 613 45 45

Bey Azura

Talha 

Talha Kerem Yılmaz
Moderator
23 Haz 2019
256
24,500
93
Cologne/Adana
talhakeremyilmaz.com

İtibar Puanı:

Cennet Nedir? Cennet Nasıl Bir Yerdir?
Cennet'in nasıl bir yer olduğu hakkında hadis ve ayetler.
 

Roadblock

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
5 Tem 2020
57
38
18

İtibar Puanı:

Cennet Hakkında Hadisler
Bir münâdî, Ey cennet ehli! Sizin için hastalığı olmayan dâimî sıhhat, ölümü olmayan, ebedî hayat, ihti-yarlık gelmeyen ebedî gençlik, ve sonu gelmeyen ebedi nimetler var” diye nidâ eder. (İhya C. 4 S. 969)

2- Bardakları ve her şeyi gümüşten olan iki cennet, bardakları ve içindeki her şey altından olan iki cennet vardır. Allahü Teâlâ’nın cemâline bakmak için, cennet ehli ile Allah arasında Adn cennetindeki Kibriyâlık Per-desinden başka bir mâni yoktur. (İhya C. 4 S. 969)

3- Kıyâmet günü cennetin kapısına gidip açılmasını isterim. Cennetin bekçisi, “Sen kimsin?” diye sorar. Ben de: “Muhammed’im” derim. Hâzin: “Zâten kapıyı senden evvel kimseye açmamakla emr olundum” der. (İhya C. 4 S. 971)

4- Cennetin aşağı derecesinde bulunanlar, yukarı derecelerindekileri, ufukta parlayan tek tük yıldızlar gibi görürler. Kendilerine inam edilmiş olan Ebûbekir ve Ömer de bunlardandır. (İhya C. 4 S. 972)

5- Cennet duvarlarının bir kerpici altın, bir kerpici gümüştendir. Toprağı zağferan, çamuru misktir. (İhya C. 4 S. 974)

6- Resûlü Ekrem Efendimiz’e “Cennetin toprağı nasıldır?” diye soruldu. “Birinci nevi un gibi beyaz ve hâlis misktir” buyurdu. (İhya C. 4 S. 974)

7- Cennette sâlih kullarım için: gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, ve beşerin hatırına gelmeyen ni-metler hazırladım. (İhya C. 4 S. 561)

8- Cennete girenler ancak Allah’ın rahmetiyle girer. (İhya C. 4 S. 202)

9- Aziz ve Celil olan Allahü Teâlâ’nın Cennetin en aşağı derecesinde olanlara verdiği süs ve ziynet, dünyanın bütün süs ve ziynetleriyle karıştırılsa, onlardan üstün ge-lirdi. (İhya C. 4 S. 975)

10- Cennete giren, nimetlere erişir, darlık çekmez, elbisesi eskimez, gençliği yıpranmaz. Ve cennette gözle-rin görmediği, kulakların duymadığı ve hatıra gelmeyen nimetler vardır. (İhya C. 4 S. 976)

11- Cennet ehlinin başlarında taçlar var: Taçlardaki en âdî inci, doğu ile batı arasını aydınlatacak kadar parlaktır. (İhya C. 4 S. 977)

12- Cennet ehlinin çadırı, içi boş bir incidir. Yüksek-liği altmış mildir. Her köşesinde bir eşi var ki, onları sâ-hibinden başkası görmez. (İhya C. 4 S. 978)

13- Sen cennette kuşlara bakarsın. Birini arzû edince hemen pişmiş ve kızarmış olarak gelir. (İhya C. 4 S. 979)

14- Efendi, peçesine bürünmüş halde, hanımının ay-nadan daha berrak yüzüne bakar. Üzerindeki incilerin en aşağısı , dünyayı baştan başa aydınlatacak berraklıktadır. Yetmiş kat çeşitli elbise giydiği halde kemikleri ve içindeki ilikleri görülür. (İhya C. 4 S. 981)

15 Hûriler cennette tegannî ile “Biz iyi kocalar için ha-zırlanmış hûrileriz” derler. (İhya C. 4 S. 982)

16- Cennet ehli, geç. Sakalsız, fazla iktidar sâhibi, beyaz tenli, fazîlet ve kerem sâhibi, gözleri sürmeli, 33 yaşında, 66 zira boyunda, 7 zira genişliğinde (Âdem A.S. gibi)dir. (İhya C. 4 S. 984)

17- Cennette en aşağı mevkide bulunanın seksen bin hiz-metçisi, yetmiş iki hanımı vardır. Kendisine inci, zeberced ve yakuttan kurulan kubbe, Câbiye ile San’a arası kadar geniştir. Başlarındaki tacın en âdî incisi dünyanın tamamını aydınlatır. (İhya C. 4 S. 984)

18- Allahü Teâlâ’nın yüz rahmeti vardır. Bunlardan yalnız birini dünyada, insanlara cinlere, kuşlara vahşi hayvanlara taksim buyurdu. Hepsi de bu bir rahmetin tesiriyle bir birleri-ne şefkat ve merhamet ederler. Doksan dokuz rahmeti de âhirete bıraktı, orada kullarına rahmet ve merhamet edecek. (İhya C. 4 S. 989)

19- Kıyâmet günü aziz ve celil olan Rabbimiz gülerek yani rahmetiyle tecellî eder de “Ey Mü’minler, size müjde sizden her birinizin cehennemdeki yerine bir Yahûdî ya da bir Hıristiyan koydum (İhya C. 4 S. 989)

20-Kim şahâdet kelimelerini söylerse Allahü Teâlâ onu cehennem ateşine haram kılar. (İhya C. 4 S. 989)

21- Kıyâmet günü Allahü Teâlâ Arş’ın altından bir kitap çıkarır. Bu kitapta “Rahmetim gazabıma gâliptir, en merha-metli benim” yazılıdır. Allahü Teâlâ o gün cennettekiler kadar da. Cehennemdeki günâhkâr mü’minlerden affedip cehen-nemden çıkarır. (İhya C. 4 S. 98)9
 

ERSAN.NET 

Ersan Karavelioğlu
Bug fixer bot
21 Haz 2019
1,982
77,337
113
38
Adana
www.ersan.net

İtibar Puanı:

Gitmeden tariflerle düşünecek olursak, mükemmelden biraz daha fazlası biryer. Cennettin en güzel yanıda herşey ücretsiz :haha:
 

RUDI4

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
29 Kas 2019
30
22
8

İtibar Puanı:

Cennet Hakkında Ayetler
İman edip salih amel işleyenleri, kesinlikle onlar için (hazırlanmış) altından ırmaklar akan cennetler ile müjdele. Onlara rızık olarak verilen (cennet) meyvelerinden her yediklerinde: “Bu bize daha önce rızık olarak verilmişti.” derler. (Hakikatte) onlara benzeri verilmişti. Onlar için orada (Allah tarafından kusurlardan arındırılmış) tertemiz eşler vardır ve orada ebedî olarak kalacaklardır. (2/Bakara 25)


De ki: “Size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi?” Takva sahipleri için Rablerinin katında, altından ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları cennetler vardır. Tertemiz eşler ve Allah’ın rızası da vardır. Allah, kullarını görendir. (3/Âl-i İmran 15)


Yüzleri aydınlananlara gelince, onlar Allah’ın rahmeti içindelerdir. Ve orada ebedî kalacaklardır. (3/Âl-i İmran 107)


Bunların mükâfatı, Rablerinden bir bağışlanma ve içinde ebedî kalacakları altından ırmaklar akan cennetlerdir. (Allah’ın rızasını elde etmek için) çalışanların mükâfatı ne de güzeldir. (3/Âl-i İmran 136)


Rablerinden korkup sakınanlara (gelince), onlar için altından ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları cennetler vardır. (Bu kendilerine) Allah’tan bir ikram olarak (verilmiştir). Allah’ın yanında olan, Ebrar olanlar (çokça iyilik yapanlar) için daha hayırlıdır. (3/Âl-i İmran 198)


İman edip salih amel işleyenleri, altından ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları cennetlere sokacağız. Orada onlar için (kusurlarından arındırılmış) tertemiz eşler vardır. Ve onları gölgeliklere sokacağız. (4/Nîsa 57)


İman edip salih amel işleyen kimseleri altından ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları cennetlere sokacağız. Allah’ın vaadi haktır. Kim Allah’tan daha doğru sözlü olabilir? (4/Nîsa 122)


Şayet Ehl-i Kitap iman etmiş ve (Allah’tan) korkup sakınmış olsaydı elbette, onların kusurlarını örter ve onları Naim Cennetlerine sokardık. (5/Mâide 65)


Allah, söylediklerinin karşılığı olarak, altından ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları cennetlerle onları mükâfatlandırdı. Bu, muhsinlerin/kulluğu en güzel şekilde yapmaya çalışanların karşılığıdır. (5/Mâide 85)


Allah diyecek ki: “Bugün, doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlara altından ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan, onlar da (Allah’tan) razı olmuşlardır. Bu, büyük bir kurtuluştur/kazançtır.” (5/Mâide 119)


İman edip salih amel işleyenlere gelince, biz, hiçbir nefse gücünden fazlasını yüklemeyiz. Bunlar, cennetin ehlidir ve orada ebedî kalacaklardır. (7/A'râf 42)


Biz, onların göğüslerinde kine/hınca/öfkeye dair ne varsa hepsini çekip almışızdır. Onların altlarından ırmaklar akar. “Bizi buna ulaştıran Allah’a hamd olsun. Eğer Allah, bizi bu (nimetlere) eriştirmeseydi kendiliğimizden bunlara erişmemiz mümkün olmazdı. Andolsun ki, Rabbimizin resûlleri bize hakla geldiler.” Onlara: “İşte bu, yaptığınız (salih) amellere karşılık mirasçısı kılındığınız cennettir.” diye seslenilir. (7/A'râf 43)


Cennetlikler, cehennemliklere seslenir: “Rabbimizin bize vadettiğinin hak olduğunu bulduk. Siz de Rabbinizin (size olan azap) vaadinin hak olduğunu buldunuz mu?” (Onlar:) “Evet.” der. (Bunun üzerine) aralarından bir münadi: “Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun.” diye seslenir. (7/A'râf 44)


Onların arasında bir perde vardır. A’raf’ta bekleyen adamlar vardır. Onlar herkesi yüzünden tanırlar. Cennet ehline: “Selam size olsun!” diye seslenirler. Ki bunlar, şiddetle arzulamakla birlikte henüz (cennete) girmemişlerdir. (7/A'râf 46)


Gözleri cehennemlikler (olan) tarafa çevrildiğinde: “Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğuyla beraber eyleme!” derler. (7/A'râf 47)


“Allah’ın rahmeti erişmez.” diye yemin ettikleriniz bunlar mıydı? Girin cennete! Size korku da yoktur, siz üzülmeyeceksiniz de. (7/A'râf 49)
 
Two Piece Sets width=

Benzer konular

  • Two Piece Sets
  • Üst