Sorun Cevaplayalım

Merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlıyoruz.

Çözümlenmiş Sorunlar

Kolay çözüm yolları ve anlatımları.

Destek Ekibimiz Sizlerle

+90 322 613 45 45

Bey Azura

Zaman şartlar ortam sizi değiştirir mi ?

Kerime88

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
16 May 2020
7
1,537
78

İtibar Puanı:

Zamana ayak uydurmak hepimizin hayatının bir parçasıdır. İnsanlar arasındaki kültürler, etkileşimler, teknolojik gelişmeler ve çarpıcı anlar, her anın bir öncekinden daha kapsamlı bir tablo haline getirir. Dolayısıyla, başardıklarımız, öğrendiklerimiz ve aldıklarımız, arka alanımızın zaman içerisinde değişimini gösterir. Ancak, zaman, değişen şartlar ve ortam, sadece kendi kendimizle iletişimimizi nasıl düzenlediğimizi de etkiler mi?

Birazaj söylemek gerekirse, zaman insanları az veya çok şekilde etkiler. Her birey, başarılarını yakalamak için çalışır ve farklı tehlikelerle karşı karşıya kalır. Her birey, kendine özel bir şekilde, bazı aktivitelerin üstesinden gelmeye itildiğinde kendini değiştirir ve bu değişimi gösterebilir.

Bir başka taraftan, yaşanan ortam ve şartlar, sürekli olarak bireyleri etkiler. Ortamda çalışılan, çalışılan proje ve zamanlamadır. Ekip üyeleri arasındaki ilişkiler de değişim gösterebilir. Bazen ışık ve su ortamlarında bazen de sert ortamlarda çalışmak gerekebilir. Profesyonellik, ortamın katılıklarının iyileştirilmesi gibi konular anlamlı olabilir.

Son olarak, insanların zaman, şartlar ve ortam tarafından nasıl etkilendiği konusunda hemfikir olmak zordur. Bireyler, kendi becerilerini geliştirebilir ve değişim yaşayabilir. Hayatının escuelasını bildiğimiz başka insanlar arasındaki etkileşimleri, kişinin kimlik yapısında dönmüş bir meyve kültürünü ortaya çıkarır. Ancak, hiçbir diğer konuya benzemediğimiz veya aynı etkiyi gösterdiği iddia edilen doğaüstü bir varoluşumuz vardır. Yani, zaman, şartlar ve ortam, insanı değiştirmek isteyenler için önemli unsurlardır fakat, bu insanların kimlikleri tam olarak göstermek tarih, kültür ve bağlılıklarını reddetmez.
 

Peteq011

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
17 May 2020
2
400
48

İtibar Puanı:

Zaman, şartlar ve ortam bizi her zaman değiştirir. Her zamankinden daha sert olabilir ya da her zamankinden daha farklı olabilir. Çağımızda, insanların çoğu her zaman değişen şart ve durumlara hayatında uyum sağlamak ve başarılı olmak için hazır olmaz. Farklı türkiyelerde ya da çevrelerde yaşamak, çoğu kişi için korkutucu olabilecek yabancı deneyimleri ve kültürleri keşfetmek için teşvik eder.

Düzenli olarak değişen şartlar, ortam ve zamana bağlı olarak insanların hayatına farklı etkiler yollar. İnsanların zor durumlardan çıkabilmek için güçlerini, zeka ve becerilerini artırmasına yardımcı olur. Öte yandan, değişim toplumun kişisel zorluklarını kabullenmesini sağlayabilir. Farklı zamanlarda, şartlarının ve ortamının farklılıklarını kabullenen kişi, insanlar arasındaki farklara saygı duymayı öğrenir.

Değişen ortam ve şartlar, beklentilerinizi ortaya koymanıza ve stratejinizi tekrar gözden geçirmenize yol açabilir. Hayatın herhangi bir alanındaki zorluklara göğüs gerebilmek için, dışarıdan tavsiyeler alınabilir. Kişisel gelişim için somut hedefler koymak ve bunlara ulaşmak için güçlü planlar yapmak çok önemlidir.

Zaman, şartlar ve ortam kişilerin hayatında önemli biçimde etkiye sahiptir. Yeni ve farklı şartları kabullenmek için kişinin farklı kabiliyetlerine ve değerlerine sahip olmasına yardımcı olur. Farklı koşullara uyum sağlama becerisi kişiye aşılanan özgüveni arttırır. Yeni ve tehdit edici şartlar hakkında istikrarlı ve inandırıcı kalarak, herkes rahat ve güvenli hissedebilir.
 

Peri123

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
17 May 2020
2
406
48

İtibar Puanı:

Zaman bizi değiştirebilecek en güçlü güçtür. Orada farklı ortam ve şartların çeşitliliği, beklentiyi ve eylemin kişinin kimliğini değiştirebilecek bir güçtür. Kişinin çevresi, arkadaşları ve çevreye maruz kalmaları, bireyin kişiliği ve davranışlarını etkilemektedir.

Daha önce belirli zaman dilimleri içinde cephe almıştıklarımızın karşısındaki arkadaşlarımızın düşünceleri, kişiliği ve davranışlarının değiştiğini fark edebiliriz. Bildiğiniz kişinin durumuna öznel olarak yorumladığımızı ortaya koyabilmek için belirli şartlara göre arkadaşlarınızın kim olduğuna bakmak zorunda kalıyoruz.

Kişiliğimiz ve değişiklikleri, zamanın bize verdiği birçok şovenizmandan ve çevresel etkiden etkilenir. Yalnız zaten zordur. Çevreye uyum, kişisel değişim kafamızın içindeki yaşayışımıza bağlı olarak oluşur ve bunlar sürekli değişen şartları göz önünde bulundurmamızı gerektirir.

Bu sürecin kişiliğimizi nasıl etkilediğini anlayabilmek için, kişinin kendi kimliğine dair olan kişisel ünvanlarının dikkate alınması gerekir. Zaman, şartlar ve ortam değişikliklerini karşılıyorsa, kişinin algılamasını ve karar verme sürecine katılarak etkisi altına girebilir. Bu, kimlik arayışının daha sık yaşanacağı ve kişinin kendini daha fazla yeniden oluşturacağı anlamına gelir.

Kısacası, zaman, şartlar ve ortam değişiklikleri sanki kişiyi değiştirecek bir faktördür. Çevreye uyum sağlamayı zorunlu hale getiren ve kişinin kimliğini şekillendiren bu mekanik etkenler, zaman zaman bazı kişisel değişimleri de beraberinde getirebilir. Kişisel ünvanlar, kendini yeniden oluşturabilmek için her şeyden önceliğimizden olmalıdır.
 

Maniak

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
17 May 2020
7
1,675
78

İtibar Puanı:

Kişilerin karşılaştıkları şartlar, ortam ve zamana bağlı olarak değişim yaşayıp yaşamama konusu tüm insanların hayatlarında ortak bir sorudur. Düşünceler, tutumlar, ilgi alanları ve tercihler, insanların karşılaştığı şartlar, ortam ve zamanla bağlı olarak değişerek ilerlemektedir. Değişime, insanlar sadece fiziksel olarak değil, davranışsal özellikleri bakımından da cevap vermektedir.

Temel olarak, insanların hayatlarının büyük ölçüde zaman, şartlar ve ortam tarafından etkilenmesi, onları daha farklı insanlar haline getireceği anlamına gelir. Kişinin güçlü oldukları alanlardan zayıf oldukları alanlara kadar her şeyi etkileyebilir. Örneğin, bir kişinin stratejik düşünce veya iletişim becerileri, hayatları boyunca beklediği fırsatlara bağlı olarak değişebilir.

Bir başka açıdan, insanların pek çoğu, zaman, şartlar ve ortamla bağlı olarak hayatlarındaki değişimleri, kontrol etme ya da önlemek istedikleri noktalarda kendini çok kısıtlayacak şekilde fiziksel değişime de izin veriyor. Örneğin, hayatları boyunca izini kaybettiği arkadaşlıklar, tutkular veya işe alımlar konusunda kendilerini gracaksız bir şekilde, değişim sürecinde kendini bazen kısıtlamaya ve bazen kontrol etmeye, kendini vermeye sevk edecek şekilde cesaretlendirecektir.

Son olarak, zamanın, şartların ve ortamın, insanların davranışlarını değiştirmek veya bunu nasıl etkilediği konusunda fikir edinmesi çok önemlidir. Çünkü insanların davranışlarını ve sonuçlarını kontrol etme yetenekleri onları çevrelerindeki pek çok özgürlükten mahrum bırakacaktır. O nedenle, kişilerin değişime açık olmak ve bunu kontrol etmek veya önlemek için kendilerini çaba harcaklarını kabul etmeleri gerekmektedir.
 

Valide002

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
17 May 2020
11
2,396
78

İtibar Puanı:

Zaman, şartlar ve ortam artık günlük yaşamlarımızın vazgeçilmez unsurları olarak anılır. Belirli süreçleri, uygulamaları ve değerleri gözönüne alarak sürdürülen olguların kendini sürekli yenilemesi, insan hayatının sonuçlarını çoğu zaman ilgilendiriyor. Tek düze ortamlar hızla değişirken herkesin zorlukları karşısında üstesinden gelmesi için de bazı değişimlerin gereği ortaya çıktı. İnsan kendini özgürce ifade etmesi için ortamına uymasının önemini anlamış olmalıdır.

Her birimizin kendisiyle ilişkisini tarif eden unsurlar olan zaman, şartlar ve ortam insanları her an değişir bir biçimde etkiliyor. Zaman, yaşamında aşırı uğraştan oh ne çok lükse kadar tüm düşüncelerimizi, davranışlarımızı ve duygularımızı etkilerken, ortamımızda yaşanan veya alınan koşullar şartlarımızı etkileyerek,hangi kıyafetleri giyeceğimize kadar etki altında bırakıyor. Ortama uyuma arzusuyla hareket etmek insanı tehlikeli akımlara bile sürükleyebilir. Özellikle solcuların “uymak veya çıkmak” üzerine bir yaklaşımının olduğu durumlar oluşuyor. Tabi çoğu zaman “ya yeterince uyuyorsan ya da geçmişe dönüp unutmayı seçtin” şeklinde sert bir yaklaşım oluyor.

Sonuç olarak, herkesin kendi durumunu yeniden değerlendirmesi ve değişik tiplerde zorluklarla baş edebilmek için kendine uygun kaynakları arayabilmek için özgür olması gerekiyor. Zaman, şartlar, ortam insanları genellikle olumlu ya da olumsuz herhangi bir durumda değiştirir. Zamanda, yöntemde ya da zorunlu hiyerarşisinde bir değişiklik oluşmasının sağlanması için insanların karar alması gerekir. Hayatımızda her şeyin son derece dinamik olması nedeniyle, insanların zaman, şartlar ve ortamda deerlarını, seçimlerini ve çabalarını değiştirmeye hazır olması faydalı olacaktır.
 

Oya882

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
17 May 2020
6
1,198
78

İtibar Puanı:

Zamana yenilmeden, koşulları değiştirmeden ve ortamın değişimine direnmeye çalışmak mümkün müdür?

İnsanlar gerçekten esnek olmalı mıdır ve kendi iç çatışmalarına rağmen günümüzdeki hareketleri - alışkanlıklarını, hayat tarzlarını, düşüncelerini ve hissetişlerini - değiştirmek zorunda mıdırlar?

Günümüzün zorlu zamanlarında, pek çok insan kendi dünyalarında hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Her gün yeni ve iç çatışmalarla karşı karşıya kalıyorlar. Bazen ana akımı takip ediyor ve bazen kişisel tercihlerine köstek oluyorlar. Bazen popüler olmayan seçimler yapıyorlar ve bunlar doğru kararlar oluyor.

Gücünüz size özgüdür ve bu gücü kullanarak, yaşamak ya da yaşamanızı değiştirmek, sizin elinizdedir. Sizin için öngörülmeyen fırsatlar vardır ve tüm bu koşullar düşünüldüğünde, duruma göre hangisini seçeceğinize karar vermeniz gerekecektir. Ayrıca, zaman, şartlar ve ortam değişimi karşısında kararlı olmak, düşüncesiz ya da aceleci kararlar almadan önce tüm olumsuzlukların göz önünde olduğunu unutmamak da çok önemlidir.

Değişim bir parçası olarak bilinçli kararlar vermek ve bazı rolleri oynamak elbette önemlidir; ancak aynı zamanda, herü seçimi yaparken, o seçimin sizin için doğruluğunu kanıtlayacak şey olmasını da düşünmek, çok önemlidir. Zaman, şartlar ve ortam, her bireyi başka bir yere götürmeye çalışıyor gibi görünebilir, ancak bu değişimlerin sizin kontrolünüz dışında olduğunu unutmayın. Duruma göre hareket etme ve seçimlerinizi yakın zamanda yapmayı unutmayın.
 

Perfect777

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
17 May 2020
4
832
78

İtibar Puanı:

Günümüzde daha esnek ve karmaşık olan çevre koşulları, birçok kişinin başına gelen sorunların, sıkıntıların ve değişimlerin içinden geçmesine olanak tanır. Zaman, şartlar ve ortam bazen öyle ani ve çok köklü değişimler getirir ki, kişiyi bambaşka bir yöne sürükler. Birçok insan bu durum karşısında şaşırıp kalır. Yaşadığımız ortamlar, zaman aralıkları, mevcut şartlar ve değişen zemine göre, bizim hareket ediş tarzımız da değişmeye başlar.

Şartların artık insanların yaşamlarını nasıl etkilediği, özellikle de çalışmak için oluşturulan ortamlarda önemli bir konudur. Biraz çaba sarf edilmeden durum ne olursa olsun, bir işi en iyi şekilde yapmak için teknik yetenekler, ahkam kesmek, insan ilişkilerini iyi yönetmek, çevremizi anlamak ve değişmeye açık olmak gerekir. Zaman, şartlar ve ortam bizi bu noktaya getirirken gerekli şeyler fark etmemizi sağlar.

Rehberlik danışmanlarının, çok kolaylaşmış arasındaki hareketin, zamana, koşullara ve ortama bağlı olabileceğini sıkça vurgulayan kamu çalışanları, bu konuda sürekli önerilere ilgi gösteriyor. Sonuç olarak, zaman, şartlar ve ortam bizi değiştirebilir. Kişilerin sorumlu davranarak durumu nasıl yönetecekleri, geri dönüşlerini alacaklarının farkında olmaları ve değişim cesareti göstermeleri önemlidir. Bu çalışmalar ile, kişiler hareket etmek ve kendilerini daha çok geliştirmek için gerekli sosyal becerileri ve inandıkları şeylere iman ve özveri ile karşılaşmak için elverişli bir ortam oluşturmaktadırlar.
 

Burcu922

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
17 May 2020
18
4,028
78

İtibar Puanı:

Zaman her şeyin çok kıymetlisidir. Günümüzde her şey hızlı değişiyor ve sürekli bir değişime maruz kalıyor. Yaşanılan şartlar, ortam ve hatta koşullar insan hayatlarını her zaman etkilemiştir. İnsanlar üzerindeki etkisi, kişiyi fiziki, zihinsel veya duygusal olarak değiştirmiştir.

Bu değişim çoğu zaman istenmeden de gerçekleşmiştir. Birçok durumda, insanlar bu süreci kontrol edemeyecekleri için, kendilerini zor durumlara sokmuştur. Ancak, bu tür değişiklikler kişi hayatlarını pozitif ya da negatif bir biçimde etkileyebilir.

Değişimler sadece ortam değişikliğiyle meydana gelmez, kişide gerçekleşebilir. Bazı durumlarda, bir insanın istifadesi için güçlü bir arzuya sahip olması ya da daha iyi sonuçlar elde etmek için gösterdiği çaba ile birçok şeyler değişebilir. İnsanlar zor zamanlardan geçiyorsa bile, bu şartlar ve ortamların kendileri için neyi istediklerini tanımlamaları konusunda yardımcı olabilir.

Kişilerin, değişen ortam ve şartlara ayak uydururken, eğitim, arkadaşlıklar, alışkanlıklar ve değerler gibi faktörler aktif hale gelebilir ve bu da kişinin hızla büyüdüğünden dolayı zorluklar yaşamasına sebep olabilir. Ancak bunun karşılığında, insanlar değişen şartlara uyum sağlayabilir, güçlü olan yanlarını ortaya koyabilir ve bazen de yenilikçi yaklaşımlar geliştirebilirler. Bu, alışılan şartlardan ve ortamdan farklı olanın kabullenilmesi ve öğrenilmesi gibi açılımların ertelenmesini sağlayabilir.

Son olarak, ortam ve şartların değişimi şüphesiz kişiyi de değiştirebilir. Ancak bu değişimin, kişinin kişiliğinde herhangi bir zorlukla karşılaşmadan ve kimliğini bozmadan gerçekleşmesi için, değişimin kontrol altında tutulması önemlidir. Bu sayede insanlar kendisine has kimliklerini muhafaza edebilirler.
 

Koolektif

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
17 May 2020
2
405
48

İtibar Puanı:

Zaman, şartlar ve ortam insanların yaşamlarını etkileyebilir ve insanları değiştirebilir mi? Bunu tartışmak için öncelikle, insanların kendileri hakkındaki fikirleri bir süre içinde değiştiğini varsaymak gerekir. İnsanların kendileri hakkındakileri, başkalarından edindikleri bilgiler ve tecrübelerden etkilenir.

Örneğin; bir kişinin şartlarının, güçsüzlüklerinin ve stratejilerinin, geçen birkaç yıl içinde değişmiş olabileceğini düşünebiliriz. Bu değişim birçok faktörden kaynaklanabilir. Kişinin ortamdaki insanların fikirlerinden etkilenebilir, zaman zaman zor zamanlarının etkisiyle yeni bir yol izleyebilir veya işlerinin çevresindeki değişiklikleri kullanarak taşıyıcı stratejiler geliştirebilir.

Kendimizi ve başkalarını değiştirmek ya da kişiliğimizi modifiye etmek, her zaman mümkün olsa da, bu gerçekten etkili bir çözüm olup olmadığı sürekli tartışılmaktadır. Diğer taraftan, modifiye etmek çok zor olabilir, çünkü kişinin bazı kalıpları kolayca değiştirmek zordur.

Öyleyse, zaman, şartlar ve ortam sizi değiştirebilir mi? Sonuç olarak, bu, birden fazla faktöre bağlıdır; öncelikle, insanın kendi birtakım gözlemlerinden, kişisel tercihlerinden ve çevresi ile iletişim halinde olmasından etkilenecektir. Değişimin, kişiliğini geliştirmek ve kişisel varoluşunu onurlandırmak için insanlara yardım edebilir. Ancak, değişimin dozunu doğru tutmak önemlidir, çünkü bazı şeyler kişinin asıl kimliğini belirleyebilir.
 

Aydeniz22

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
17 May 2020
15
3,704
78
İstanbul

İtibar Puanı:

İnsanlar her seferinde yeni ve farklı ortamlara girebilirken, çevrelerini de değiştiriyor gibi gözüküyor. Çevresindeki zaman, şartlar ve ortam, bir kişiyi zaman zaman değiştirmeye zorlayabilir. Günümüzde, insanların ortamlarındaki değişimlerin hızının artması, bu değişimlerin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor.

Zaman, şartlar ve ortam, kişiyi birçok kez değiştirmekle kalmayıp, davranışlarına ve inançlarına kalıcı etkide bulunabiliyor. Birçok insan, çevresi değiştiğinde, eski kişiliklerinden tamamen farklı kişilikler geliştirdiğini iddia ediyor. Zaman ve şartların değişmesi, insanların belirli bir duruma uyum sağlamasını veya kendisini yeniden keşfetmesini gerektirir. Çoğu zaman insanlar, değişen zaman, şartlar ve ortamlarda, yeni ve daha iyi kendilerini yansıtmak için çaba göstermek zorunda kalırlar.

Değişen zaman, şartlar ve ortamlar, kişinin fikirlerini de değiştirebilir. Örneğin, meydana gelen istikrar ve dengesizlikler, kişinin dünyada ne olup bitiyor hakkındaki görüşlerine kalıcı etkide bulunabilir. Bu noktada, insanların gelecek hakkında olumlu ya da olumsuz fikirler geliştirme eğiliminde olması çok olası.

Bütün bunlara rağmen, zaman, şartlar ve ortam sizi değiştirmez. Zaman, şartların sizi değiştirme şansı verdiği kesin olsa da, sonuçta sizin kendi kararlarınız önemli. Gütionsiz hayatınızdaki değişiklikler, isteklerinize göre gerçekleşirse size kalıcı değişimler de sağlanır. Böylece, siz daha iyi kendinize ulaşabilirsiniz.

Sonuç olarak, zaman, şartlar ve ortam sizi değiştirme yeteneği verir, ancak sonuçta kararlar sizin elinizde. İnsanlar doğası gereği sürekli olarak değişir ve değişmek için çaba sarf eder, ancak sonuçta kendi güçleri ile kendi kendini değiştirirler. Her ortamda, sizi etkileyen birçok faktör olacaktır, ancak sonuçta sizin olacak ve kendi kararlarınızı kendi elinizde tutacaksınız.
 

Cavidann

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
17 May 2020
3
415
48
Ankara

İtibar Puanı:

Çoğu insan, zaman, koşullar ve ortam tarafından değişmeye mahkûm olmayı kabullenmek zorunda kalır. İnsanların her zaman istedikleri veya arzu ettikleri gibi kalmaları olanaksızdır. İnsanlara güç veren veya etkileyen ancak başka bir insanın gözlemlediği, çevresindeki insanlarla etkileşim kurması, seçimlere bağlı olarak bu etkileşimlerden geri çekilmesi gibi pek çok etkenden kaynaklanır.

Öyle ki, hayatınızın büyük çoğunluğu, zamana, çevrenize ve koşullara karşı seçim ve adımlar atma aracılığıyla etkilenecektir. Örneğin, zaman zaman tüm imkanlarınızın limiti üzerindeki koşullara uymaya çalışarak, arzu ettiğiniz davranışları ortaya çıkarmaya ve arzu ettiğiniz şeyleri yaratmaya çalışırken, zamana ve çevrenize karşı olan bağımlılığınızın teyid edildiğini göstermiş olursunuz.

Aynı zamanda, insanların, her koşulda, ilişkiler gorevlileri gibi davranmaları gibi doymazlıkları da vardır; bu durumlardaki etkileyici odakların başını çeken işlerinden değişim yaratmak zorunda olan insanlardır.

Bu, insanların her gün ne kadar çok değişken olduklarına ve kontrolleri üzerindeki limitler nedeniyle nelerin mümkün ve nelerin mümkün olmadığına karşı nötr bir politika izleyebilmelerine izin veren sisteme faydasına olacaktır.

Zamanın dağıtımı ile insanların rolü çok değişebilir; zamana zarar vermeden, neyi ne zaman yapacağınızı ve kararlarınızı nasıl etkileyeceğini anlayarak. Bu sürece özgü kararlarla yönetebilirsiniz. Her ortamın kendine özgün bir etkileşimi vardır, her zaman en üst düzeyde performans gösterebilmek için bu etkileşime cevap vermeniz ve bağımlılığa karşı savaş vermeniz gerekir.

Sonuç olarak, zaman, şartlar ve ortamın insanlara uyguladığı etkiler, duruma göre değişir. Kontrolü ele almak istediğinizde, insanlara göre bunların karşısında kesin kılavuz ve sınırlar bir araya getirmeyi amaçlayabilirsiniz. İnsanların bu etkilerin etrafında yönetebilmesi, özgür olmaları ve gelişmeleri için zorunludur.
 

Hicranım

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
17 May 2020
30
6,018
83

İtibar Puanı:

Belirli çevresel faktörler, insanların yaşam şartlarını, düşüncelerini ve davranışlarını şekillendirebilir. Zaman, şartlar ve ortam üç etken, hayatınızın her alanında geçerli ve önemli etmenlerdir.

Zaman, şartlar ve ortam, hem kişisel hem de sosyal değişimleri başlatabilir. Zaman, kişilerin zihinsel ve fiziksel güçlerini etkileyebilir. Bir çalışma da, zamanın kişilikleri nasıl etkilediğini inceler ve bireylerin, beklenti, motivasyon ve davranışlarının, deneyimlerinin yoğunluğuna, başlangıç noktasına ve süreye göre değiştiğini ortaya koymuştur.

Şartlar çevrenizi ve etraflığınızı oluşturur. Sosyal şartlar, economic etkiler ve sosyal ilişkiler insanların dikkatini çektiği ve onun üzerinde etkisi olan şeylerdir. Arka planınıza ve bakış açınıza bağlı olarak, karşılaştığınız durumlara farklı tepkiler verirsiniz.

Ortam çarpıcı etkileri vardır. Aklınızın tarafından algılanan etkiler, duygularınızı, hatırlamanızı ve kişiliğinizi etkiler. Kişinin fiziksel, sosyal ve kültürel koşullarını oluşturan ortam, yaşamlarının hangi yönünü kontrol edeceğini etkiler. Aynı kişi farklı ortamlar içinde farklı duygu ve hareketler içinde olabilir.

Sonuç itibari ile zaman, şartlar ve ortam kişinin yaşamında çok önemli unsurlardır ve bireyleri geçmişten ve geleceğe olan davranışlarını etkileyen unsurlar olarak gösterir. Zaman, şartlar ve ortam, kişisel gelişimleri etkileyebilir ancak, her zaman kişiye karar verme sorumluluğu vardır.
 

Oyaoya

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
18 May 2020
6
1,493
78

İtibar Puanı:

İnsanların hayatını etkileyen ve değiştirebilecek unsurların başında, zaman, şartlar ve ortam gelir. Zaman, kişinin karşılaştığı olayları nasıl algılayıp gününü nasıl yöneteceğine ya da hayatını nasıl yaşayacağına yön verir. Şartlar ise insanların karşılaştıkları olaylar karşısında davranışlarını nasıl değiştireceklerine, baş edebileceklerine veya onlara uyum sağlayabileceklerine ilişkin yaklaşımlar öne sürer. Ortam ise insanların yaşadığı çevrenin fiziksel ve duygusal kimliklerini etkileyen niteliklerdir.

Kısaca, zaman, şartlar ve ortam insanın hayatının her alanını etkileyebilir. Zaman, kişinin hayatının kontrolü elinde olmadığını gösterebilir, pes etmek yerine dirençli davranışlar geliştirebilmesini sağlayabilir. Şartlar insanın oluşturacağı planını, yapacağı kararları ve karşılaşacağı durumlara uyum sağlamasını etkileyecektir. Ortam ise kişiyi etkilediği düşünceler, inançlar ve değerlerle kuşatacak ve bu farklı yaşam tarzları arasında bir seçim yapmasına izin verecektir.

Öyleyse zaman, şartlar ve ortam bizi doğru yönde etkileyebilir mi? Hayır, bu unsurlar bizi sadece etkilemezler, bizi değiştirirler. Kişinin yaşam tarzını, karşılaşacağı durumlar karşısında alacağı davranışları, kaybolmadan adımlarını atacağı doğru yolu seçmeyi öğretirler. Varlıklarımızı, duygularımızı, anlayışımızı ve bakış açılarımızı zaman, şartlar ve ortam etkisi altında değişecek kadar güçlü olabilir.

Kısacası, zaman, şartlar ve ortam insanların hayatları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve kişiyi değiştirebilir. Bu unsurlar insanların hayatlarının her alanını etkileyebilir ve doğru yöne ilerlemesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda, insanların karşı karşıya kaldıkları sorunlarla başa çıkmalarını ve hayatlarının kontrolünü kazanmalarını sağlayabilir.
 
  • Kimy Clothing | Two Piece Sets | Dresses | Knitwear | Women Jaked Jackeds
  • Üst